Symboldrama - visualiserande terapi

Symboldramats grundläggande inriktning är psykodynamisk kompletterad med kognitiva och affektteoretiska tankegångar och en insikt om den helande kraften i arbetet med inre scener.

Metoden är speciellt lämpad vid arbete med personer med psykosomatisk problematik, traumatiserade patienter och för de med destruktiv självuppfattning. Metoden fungerar även utmärkt när det gäller personer med starkt intellektualiserande försvar och kan med fördel användas vid fokuserad korttidsbehandling.

Terapimetoden innebär att man under avslappnat tillstånd får föreställa sig "inre bilder", som sedan blir utgångspunkt i det terapeutiska arbetet. Genom arbetet med bilder kan man nå känslomässigt material som finns på en omedveten, förmedveten nivå. De olika motiven som framträder kan lätt kopplas till inre problematik. Man kan välja att arbeta med konflikter i uppväxthistorien såväl som i den aktuella livssituationen. 

När personen sätter ord på sina upplevelser tillsammans med terapeuten ökar personens förmåga till mentalisering, det vill säga att reflektera kring sina egna och andras känslor och reaktioner. Samtidigt öppnas en möjlighet att förändra negativa reaktionsmönster som präglat personens aktuella relationer. Man kan följa hur kreativa resurser frigörs när de inre bilderna steg för steg bygger en ny mening och nya berättelser i personens liv.

Vill du läsa mer om metoden gå in på symboldramaföreningens hemsida: www.symboldrama.se.

 

img_5499.jpg