Välkommen till Visus Terapi

Jag erbjuder terapi/samtalsbehandling för dig 

IMG_7458.jpg
  • som besväras av en negativ självbild
  • känner dig nedstämd/deprimerad, eller har återkommande depressioner 
  • upplever oro/ångest 
  • har stressrelaterad ohälsa som exempelvis utmattningssymptom
  • är inne i en livskris, sorg
  • brottas med existentiella frågor 
  • har varit med om trauman i barndomen eller i vuxen ålder
  • som vill lära känna dig själv bättre och därmed få en ökad självförståelse

Jag har erfarenhet av att ge samtalsbehandling inom ovanstående områden, från lättare besvär till svårare tillstånd. På tema stresshantering erbjuder jag utöver enskild terapi gruppbehandling. Se under fliken stress.

Jag har min terapeutiska grund i den psykodynamiska relationella psykoterapin men arbetar integrativt med olika terapeutiska tekniker som exempelvis Symboldrama, Lifespan Integration, och Kognitiv beteendeterapi.

Utöver psykoterapeutisk utbildning så har mina mycket erfarna handledare/psykoterapeuter, nu och tidigare, varit mina läromästare i det terapeutiska hantverket med allt vad det innebär. De har uppmuntrat och inspirerat mig till att lära mera. 

Jag har en helhetssyn på människan vilket innebär respekt för den unika person som du är. Efter ett eller flera bedömningssamtal planerar vi tillsammans för den terapi som kan passa dig. Några terapeutiska metoder har jag funnit vara särskilt verkningsfulla och beskriver dem närmare under flikarna Symboldrama och Lifespan Integration.