Från hösten 2019 har du möjlighet att få behandling i stresshantering

Teman: Att leva efter sina värderingar, energibalansering, självbild/självkänsla, relationers betydelse, anknytningsmönster, affekter/känsloliv, självmedkänsla, vidmakthållandeplan, olika avslappande övningar.

Behandlingen innefattar upp till 12 tillfällen à 60 min. Därtill ett bedömningssamtal före och ett uppföljande/utvärderande samtal efter behandlingen.

Om ni är en arbetsgrupp som önskar stresshantering kan gruppbehandling ordnas.

Kontakta Visus Terapi för ytterligare upplysning.

Stress

Stress är organismens reaktion på obalans mellan belastningar som den utsätts för och de resurser som den har att hantera. Vi klarar som regel av en viss grad av stress om vi får återhämtning och vila, medan kroppen kan skadas av den långvariga stressen.

Stressorer kan vara fysikaliska som ljud, ljus och temperatur, men även arbetsmängd och krav. De kan vara relationella som relationsssvårigheter, anknytningsstörningar, separationer och förluster.

Vanliga stressymptom är minnes- och koncentrationssvårigheter, sömnbesvär, trötthet, irritation/ilska, känna sig uppvarvad, nedstämd/dämpad, fysiska symptom som exempelvis hjärtklappning, spända muskler, muskelvärk, magbesvär, huvudvärk, klåda, urinerar ofta, infektionskänslig.

Ofta varierar stresstoleransen mellan personer beroende på genetiska faktorer men även anknytningsmönster (trygg/otrygg), självbild, fysisk kondition, och tidigare erfarenhet av stress/trauma.

Långvarig stress kan ge utökade fysiska och psykiska symptom av de ovan nämnda. Det kan innebära att personen inte känner känner sig utvilad oberoende av hur mycket den vilar. Personen kan ha drabbats av utmattning.

Stresshantering

Många personer behöver hjälp med att återfå balans mellan belastningar och resurser.

Visus Terapi erbjuder terapeutisk behandling i stresshantering både individuellt som i grupp, till enskilda eller företag. Terapeutiskt används metoder som kognitiv beteendeterapi och psykodynamisk relationell terapi. Tema i behandlingen är exempelvis: stressens fysiska och psykiska yttringar, leva energibalanserat, grundläggande värderingar, tanke- och beteendemönster, affekter, anknytningsmönster, självbild, självmedkänsla, och vidmakthållandeplan med utgångspunkt från individens egna mål vid behandlingsstart.

IMG_5167.jpg