IMG_2098.jpg

Utbildning   

  • Jag är socionom och har gått grundläggande Psykodynamisk relationell psykoterapiutbildning vid Linköpings universitet.

  • Av Socialstyrelsen legitimerad Hälso- och sjukvårdskurator.

  • Cerifierad symboldramaterapeut vid Institutet för symboldrama/visualiserande psykoterapi, Stockholm.

  • Utbildad i terapimetoden Lifespan Integration, Lifespan Integration Sverige, Stockholm.

  • Utbildning på grundnivå i Kognitiv beteendeterapi med inriktning mot behandling, Ersta Sköndal Högskola.

  • Människovård och själavårdspsykologi, Örebro Missionsskola.

Arbetserfarenhet   

  • socialsekreterare och familjerättssekreterare inom socialtjänsten

  • kurator/samtalsbehandlare inom primärvården

  • sysselsättningsverksamhet för personer med posttraumatiskt stressyndrom

Jag är medlem i Akademikerförbundet SSR, Svenska Föreningen för Symboldrama, och Psykoterapicentrum.

Jag följer SSR:s yrkesetiska riktlinjer för socionomer samt Psykoterapicentrums etiska riktlinjer för psykoterapeuter.

Handledning

Som steg 1-utbildad i psykoterapi har jag handledning av Sigbritt Nordlund, socionom, leg psykoterapeut, Stockholm. Hon har mångårig erfarenhet av psykoterapeutiskt arbete med kunskap inom bland annat Symboldrama och Lifespan Integration. Hon har skrivit boken Barnet i brunnen. En symboldrama- terapi. www.widget.publit.com/barnet-i-brunnen_2021/page/1

Dessförinnan har jag fått handledning av: 

Gudrun Björklid, leg psykolog  (specialist inom klinisk psykologi, särskilt åtgärder och behandling/rådgivning), leg psykoterapeut, Linköping. Hon har mångårig och bred erfarenhet inom olika terapeutiska metoder. Det existentiella perspektivet som hon har lyft fram i det terapeutiska arbetet har för mig varit särskilt värdefullt. 

Doris Nilsson, leg psykolog, leg psykoterapeut, Med Dr och docent, biträdande professor klinisk psykologi vid Linköpings Universitet. Hon har stor erfarenhet av arbete med kriser, posttraumatisk stress och dissociativa symptom,  sexuella övergrepp och fysisk misshandel. Hon använder  bland annat terapimetoden Symboldrama.