Lifespan Integration

Lifespan Integration är en terapimetod som används för att integrera trauman eller för att bygga nya självstrukturer, eller bådadera, beroende på personens historia och behov. Metoden fungerar bra för att bearbeta t.ex. övergrepp eller bristande omsorg under uppväxttiden, men även för mindre svåra upplevelser.

Metoden bygger på människans inneboende förmåga att läka sig själv. Det är en mycket mild metod som verkar på en djup neurologisk nivå för att förändra gamla invanda beteendemönster och försvarsmekanismer. Lifespan Integration bygger på den senaste forskningen om neural plasticitet och hjärnans förmåga att integrera och läka.

Repetitioner av en visuell och sensorisk tidslinje är det unika i alla Lifespan Integrations protokoll. Lifespan Integration hjälper till att binda samman obehagliga känslor och dysfunktionella mönster med de minnen ur det förflutna från vilka dessa känslor och strategier härrör. Metoden når in till en djupare nivå än vad som vanligtvis är möjligt med enbart samtal. Lifespan Integration fungerar även med människor som har svårt att komma ihåg sitt förflutna. Under terapin kan den person som från början har minnesluckor, få ihop bitarna av sitt liv till en sammanhängande helhet. Lifespan Integration har visat sig ge bra resultat vid bland annat ångest, anknytningsproblematik, sexuella övergrepp, och posttraumatisk stress.

Vill du läsa mer om metoden gå in på Lifespan Integrations hemsida: www.lifespanintegration.com/sverige  

IMG_7150.jpg